Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kesinleşen Sınav Sonuçları (08.04.2022)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde 30 Mart 2022 Çarşamba günü Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Sözlü Sınavlara belirtilen süreler içinde herhangi bir itiraz olmadığından dolayı, 31 Mart 2022 tarihli duyuruda ilan sonuçlar Sınav Kurulunca kesinleşen sınav sonucu olarak kabul edilmiştir.


Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Kesin Sonuçları için tıklayınız.

Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Kesin Sonuçları için tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan personel, bu duyurunun yayınladığı tarihten itibaren üç ay içinde yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanacaktır. 

Yayın Tarihi: 
Yukarı