Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Doçent
Fakülte
İnsan ve Toplum Bilimleri
Bölüm
Sosyoloji
Ana Bilim Dalı
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Sosyoloji, Göç Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Dil Sosyolojisi

Makamlar

Ana Bilim Dalı Başkanı, Sosyal Yapı ve Değişme Ana Bilim Dalı

İletişim

e-Posta
ilhankaraca[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 333-2034(2204), 2176
Faks
(458) 333-2044, (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk