Makale

  1. Karaca İlhan,"Alman İnternet Gazatelerinde Alevilerin Temsili ve Takdimi (2007-2023)",Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,vol.1,no:108,pp:73 - 98, 2023
  2. Karaca İlhan,"“türkçe Artı İki ” Mümkün Mü? Almanya’da Yaşayan Türk Gençlerinin Çok Dilliği.",Dil Araştırmaları, 2023
  3. Küçük Ahmet, Karaca İlhan,"Türkiye’ye Dönen İkinci ve Üçüncü Kuşak Nitelikli Türk Göçmenlerin Almanya’ya Geri Göçü: Ulus-Ötesi Göç Kuramı Üzerinden Bir Okuma",Turkish Studies-Social Sciences,vol.17,no:6,pp:1205 - 1221, 2022
  4. Karaca İlhan,"Dünden Bugüne Almanya’daki Türk Toplumunun Anadili Mücadelesi: Genel Bir Değerlendirme",Mavi Atlas,vol.10,no:2,pp:475 - 487, 2022
  5. Karaca İlhan, Yurttaş Süleyman,"Alman Nitelikli İşçi Gücü Göçü Yasası Çerçevesinde Sağlık Çalışanlarının Almanya’ya Göç Edebilme Motivasyon ve Potansiyelleri",İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi,vol.10,no:2,pp:1760 - 1788, 2021
  6. Karaca İlhan,"Euroislam Als Entpolitisierung Der Integrationsfrage.",Avrupa Günlüğü,vol.6,no:6,pp:117 - 124, 2005
  7. Karaca İlhan,"Bir Reddedişin Hikayesi. Almanya'da Göç Edebiyatı.",Eskiyeni,vol.1,no:1,pp:75 - 80, 2006
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk