Erişim Linki ; app.intihal.net

İntihal.net (www.intihal.net) çevrimiçi kullanılabilecek bir benzerlik tespit yazılımıdır.

Kurumunuzun üye olması durumunda kurumsal e-posta adresiniz ile kolayca üye olabilirsiniz.

Gerektiği tüm durumlarda kurum kütüphaneciniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir kaynak ile benzerlik bulunması eserin benzerlik olduğu anlamına gelmemektedir. İntihal.net (www.intihal.net) programı genel olarak dokümanlar arasında aynı cümleleri (benzerlik bulunan cümleleri) bulmayı hedeflemektedir. Eserdeki alıntının intihal olup olmadığını belirlemek akademisyenin kararına bağlıdır.


 
İntihal.net Kullanım Kılavuzu