Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite Komisyon Üyeleri

Ad Soyad

E-Posta

Telefon

Doç. Dr. Başak TOĞAR

basaktogar@bayburt.edu.tr

04582111171 - (Dahili) 1852

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÖMÜR

gkomur@bayburt.edu.tr

04582111171 - (Dahili) 1982

Dr. Öğr. Üyesi Ümit KARAKAŞ

umitkarakas@bayburt.edu.tr

04582111171 - (Dahili) 1953

Öğr. Gör. Haticenur TURAN

haticenurturan@bayburt.edu.tr

04582111171 - (Dahili) 1979

Öğr. Gör. Ahmet Ali ÇELİK

ahmetalicelik@bayburt.edu.tr

04582111171 - (Dahili) 1945

Öğr. Gör. Buket DAŞTAN

bdastan@bayburt.edu.tr

04582111171 - (Dahili) 1978

 

Birim Yöneticisi:

Doç. Dr. İsmail SARIKAYA

04582111171 - (Dahili) 1952

Dede Korkut Külliyesi 21 Şubat Caddesi Trabzon Yolu Üzeri 69000/BAYBURT

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı