Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon/Özgörev
Misyonumuz, toplumun sağlık ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve sağlık hizmeti sunumunun kalitesini artırmak için katılımcı, araştırmacı, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan, sürekli kendini yenileyen ve geliştiren, etik değerlere sahip profesyonel sağlık personelleri yetiştirmektir.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı