Kontrol Faaliyetleri Standartları (KFS)
Standart - 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (7)

Kontrol Faaliyetlerini Planlama Süreci
Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
Kontrol Faaliyetleri Yöntemleri
Adalet MYO'nda Uygulanan Kontrol Yöntemleri

Standart - 8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (8)

Standart - 9:  Görevler Ayrılığı
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (9)
     
KF EK-1: Kontrol Faaliyetleri Listesi

Standart -10: Hiyerarşik Kontroller 
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (10)

      HK EK-1: Mali İşlemler
      HK EK-3: Taşınır İşlemler
      HK EK-4: Eğitim Öğretim İşlemleri
      HK EK-5: Yötetim İşlemleri

Standart - 11: Faaliyetlerin Sürekliliği
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (11)

      FS EK-1:  'Süreli Yazılar İş Takip Çizelgesi' - Yönetim İşleri
      FS EK-2:  'Süreli Yazılar İş Takip Çizelgesi' - Mali İşler - Taşınır İşleri

Standart - 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (12)
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı