Kontrol Faaliyetleri Standartları (KFS)
Standart - 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (7)

Kontrol Faaliyetlerini Planlama Süreci
Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
Kontrol Faaliyetleri Yöntemleri
Adalet MYO'nda Uygulanan Kontrol Yöntemleri

Standart - 8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (8)

Standart - 9:  Görevler Ayrılığı
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (9)
     
KF EK-1: Kontrol Faaliyetleri Listesi

Standart -10: Hiyerarşik Kontroller 
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (10)

      HK EK-1: Mali İşlemler
      HK EK-3: Taşınır İşlemler
      HK EK-4: Eğitim Öğretim İşlemleri
      HK EK-5: Yötetim İşlemleri

Standart - 11: Faaliyetlerin Sürekliliği
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (11)

      FS EK-1:  'Süreli Yazılar İş Takip Çizelgesi' - Yönetim İşleri
      FS EK-2:  'Süreli Yazılar İş Takip Çizelgesi' - Mali İşler - Taşınır İşleri

Standart - 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Kontrol Faaliyetleri Stadartları (12)
Yayın Tarihi: 
Yukarı