Bildiri

  1. Şengün Hayriye,Küçükşen Murat (21.02.2019 - 23.02.2019), "Afet Yönetimi Eğitimi Niçin Gerekli?", presented at the 16. Kamu Yönetimi Forumu’nda (KAYFOR 16), 2019
  2. Şengün Hayriye,Küçükşen Murat (07.09.2018 - 09.09.2018), "Geleceğin Kentleri: Eko-Tek Kentler", presented at the KENTFOR III. Kentleşme Forumu, 2018
  3. Yaman Murat,Küçükşen Murat (11.09.2017 - 15.09.2017), "Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi", presented at the Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 2017
  4. Küçükşen Murat,Ersen Selami (23.10.2017 - 24.10.2017), "Turizmin Gelişimi ve Sürdürülebilirliği Açısından Yerel Yönetimlerin Rolleri: Bayburt-Demirözü Belediyesi Diriliş Projesi Örneği", presented at the DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017
  5. Küçükşen Murat,Yaman Murat (12.10.2016 - 14.10.2016), "Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde “kent Konseyi Bilinirliği ve Etkinliği” Araştırması", presented at the Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk