Makale

  1. Küçükşen Murat, Ersavaş Kavanoz Suna,"İzlanda'da Yerel Yönetimler",Çağdaş Yerel Yönetimler,vol.31,no:2,pp:1 - 28, 2022
  2. Küçükşen Murat, Firidin Emrah,"Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Medya Kullanım Etkinliği: Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter Kullanımına İlişkin Bir Analiz",Giresun İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,vol.7,no:3,pp:491 - 514, 2021
  3. Şengün Hayriye,Küçükşen Murat,"Afet Yönetimi Eğitimi Niçin Gerekli",Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.33,no:46,pp:193 - 211, 2019
  4. Yaman Murat,Küçükşen Murat,"Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi",Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,no:55,pp:247 - 259, 2018
  5. Yaman Murat,Küçükşen Murat,"Yerel Demokrasinin Gelişimi Sürecinde Kent Konseylerinin Rolü ve İşlevselliği: Bursa ve Yalova Kent Konseyi Örneği",İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,vol.1,no:1,pp:64 - 85, 2018
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk