Lisansüstü Tez Danış.

 1. Samed ALBAYRAK, "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dilini Anlama ve Kullanma Becerilerinin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
 2. Özgür ULUTAŞ, "Sayı Hissi ile Orantısal Akıl Ürütme Becerisi Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2022, Devam Ediyor
 3. Ümmünur AKBEN, "Harmanlanmış Eğitim Aracılığı ile Cebir Öğretimine Yönelik Özdüzenlemeli Öğrenme Ortamı: Bir Öğretim Mühendisliği Tasarımı", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
 4. Özlem OKUMUŞ, "Üstbilişsel Planlamaya ve İzlemeye Dayalı Tasarlanan Öğretimin Cebir Öğrenimine Etkisi: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konusu Örneği", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
 5. Tuğba ŞAHİNKAYA, "Oran-Orantı Konusunun Öğretimi ve Orantısal Akıl Yürütme Becerisinin Geliştirilmesinde Üstbilişsel Improve Tekniğinin Etkililiğinin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
 6. Nurullah YAZICI, "Matematik Öğretmenlerinin Öğretim İçin Matematik Bilgisi: Kümelerde Temel Kavramların Analizi", Atatürk Üniversitesi, 2017, Tamamlandı
 7. Abuzer PALA, "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Rasyonel Sayılar ve Bu Sayılarla Yapılan Dört İşlemin Öğretiminde En Çok Kullandıkları Kuralların Belirlenmesi", Atatürk Üniversitesi, 2016, Tamamlandı
 8. Züleyha YILDIRIM, ""alan Ölçme" Öğretiminde Basamaklı Öğretim Yönteminin Etkisinin İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi, 2016, Tamamlandı
 9. Dila TURHAN, "8. Sınıf Öğrencilerinin Grafikler Konusundaki Başarıları ile Bu Başarılara İlişkin Öğretmen Algılarının Karşılaştırılması", Atatürk Üniversitesi, 2015, Tamamlandı
 10. Kübra SEFEROĞLU, "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Aritmetiksel İşlemlerin Sonuçlarını Tahmin Etmede İşlem Özelliklerini Kullanabilme Becerilerinin İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi, 2015, Tamamlandı
 11. Özge ÇANKAYA, "Bilgisayar Oyunlarının Okul Öncesi Eğitiminde Kullanılmasının Bazı Matematiksel Kavramların Öğretimi Üzerine Etkisi", Atatürk Üniversitesi, 2012, Tamamlandı
 12. Duygu AKAN SAĞSÖZ, "İlköğretim 6. Sınıflardaki Kesirler Konusunun Origami Yardımıyla Öğretimi", Atatürk Üniversitesi, 2008, Tamamlandı
 13. Yasin SOYLU, "Matematik Derslerinin Öğretiminde (I. Devre 1,2,3,4,5. Sınıf) Başvurulabilecek Eğitici-Öğretici Oyunlar", Atatürk Üniversitesi, 2001, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk