Makale

 1. Doğan Merve, Öztürk Mesut, Albayrak Mustafa,"Sayıların Öğretimine Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Journal of Psychometric Research,vol.1,no:1,pp:16 - 27, 2023
 2. Öztürk Mesut, Albayrak Samed, Albayrak Mustafa,"Matematik Dilini Anlama ve Kullanma Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,vol.14,no:2,pp:564 - 574, 2023
 3. Öztürk Mesut, Ada Kübra, Albayrak Mustafa,"Matematiksel Güven Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Trakya Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi,vol.13,no:2,pp:1259 - 1269, 2023
 4. Albayrak Mustafa, Yazıcı Nurullah,"Pre-School Teacher Candidates Use of Mathematical Concepts in Daily Life",Psycho-Educational Research Reviews,vol.12,no:1,pp:34 - 49, 2023
 5. Albayrak Mustafa, Şimşek Mertkan, Yazıcı Nurullah,"The Effect of Educational Games on Success in Teaching Mathematics: Reading and Writing Natural Numbers",International Journal on Social and Education Sciences,vol.4,no:4,pp:505 - 516, 2022
 6. Şahinkaya Tuğba, Öztürk Mesut, Albayrak Mustafa,"Üstbilişsel Improve Tekniğinin Oran-Orantının Öğretimi ve Orantısal Akıl Yürütme Becerisinin Geliştirilmesi Üzerine Etkisi",Kocaeli Universitesi Egitim Dergisi,vol.5,no:2,pp:495 - 516, 2022
 7. Özkaya Merve, Albayrak Mustafa,"How Do Teacher Candidates Perceive the Concept of Zero?",Educational Research: Theory and Practice,vol.33,no:3,pp:19 - 34, 2022
 8. Yazıcı Nurullah, Albayrak Mustafa,"An Investigation of Mathematics Teachers' Specialized Content Knowledge Related to Basic Concepts About Sets",TED EĞİTİM VE BİLİM,Q4,vol.47,pp:413 - 441, 2022
 9. Yazıcı Nurullah,Albayrak Mustafa,Aslan Yaşar,"Sık Yaşanan Öğrenci Güçlüklerinin Matematik Öğretmenlerinin Gözündenbelirlenmesi: Kümelerde Temel Kavramlar",Eurasian Journal of Teacher Education,vol.1,no:1,pp:25 - 36, 2020
 10. Albayrak Mustafa,Yazıcı Nurullah,Şimşek Mertkan,"Matematik Öğretimindeki Eksiklikler: Sayma ve Sayı Kavramı ile İlgilifarkındalıklar.",Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.19,no:4,pp:1487 - 1498, 2019
 11. Albayrak Mustafa,Yazıcı Nurullah,Şimşek Mertkan,"Büyük Doğal Sayıları Okuma ve Yazmada Öğrencilerin Yaşadığı Güçlükler",Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi,vol.16,no:1,pp:1419 - 1441, 2019
 12. Yazıcı Nurullah,Albayrak Mustafa,"Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi",Kastamonu Eğitim Dergisi,vol.27,no:5,pp:2027 - 2042, 2019
 13. Yıldırım Yakar Züleyha,Albayrak Mustafa,"Basamaklı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Bilişsel Öğrenme Düzeylerine Etkisi",Necatibey Faculty of Education Electronics Journal of Science and Mathematics Education,vol.13,no:1,pp:436 - 459, 2019
 14. Yıldırım Yakar Züleyha,Albayrak Mustafa,"Alan Ölçmenin Basamaklı Öğretim Yöntemiyle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi",Hacettepe University Journal of Education,vol.34,no:2,pp:565 - 585, 2019
 15. Albayrak Mustafa,Şimşek Mertkan,Yazıcı Nurullah,"Problem Çözmeye Yönelik İnanç ve Yansıtıcı Düşünme Becerisinin Matematik Başarısını Yordama Gücü",Journal of Human Sciences,vol.15,no:2,pp:807 - 815, 2018
 16. Yıldırım Züleyha,Albayrak Mustafa,"Matematik Dersinde Basamaklı Öğretim Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi",Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.34,pp:133 - 154, 2017
 17. Albayrak Mustafa,"1990 ve 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi",Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.18,no:3,pp:685 - 701, 2017
 18. Albayrak Mustafa,Yazıcı Nurullah,Şimşek Mertkan,"Relating the Learned Knowledge and Acquired Skills to Real Life: Function Sample",Higher Education Studies,vol.7,no:3,pp:148 - 160, 2017
 19. Yıldırım Züleyha,Albayrak Mustafa,"Matematik Dersinde Basamaklı Öğretim Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi",Kazım Karabekir Eğitim fakültesi Dergisi,no:34,pp:133 - 154, 2017
 20. Albayrak Mustafa,Şimşek Mertkan,"Difficulty in Changing Adults’ Behavior: Division Example",Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.19,no:1,pp:184 - 198, 2017
 21. Gündoğdu Kerim,Albayrak Mustafa,Ozan Ceyhun,Çelik Ercoşkun Nilay,"Müfettişlerin İlköğretim Matematik Öğretimprogramı Hakkındaki Görüşleri",AdnanMenderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,vol.3,no:1,pp:21 - 26, 2012
 22. Züleyha Yıldırım,Albayrak Mustafa,"Ortaokul Öğrencilerinin Farklı Temsil Biçimlerine Göre Doğrusal İlişki Konusunun Anlama",Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,vol.7,no:2,pp:11 - 26, 2016
 23. Albayrak Mustafa,Yıldız Ali,Berber Kadir,Büyükkasap Erdoğan,"İlköğretimde Ders Dışı Etkinlikler ve Bunlarla İlgiliöğrenci Davranışları",Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.12,no:1,pp:13 - 18, 2004
 24. Işık Cemalettin,Albayrak Mustafa,İpek Ali Sabri,"Matematik Öğretiminde Kendini Gerçekleştirme",Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.13,no:1,pp:129138 - , 2005
 25. İpek Ali Sabri,Işık Cemalettin,Albayrak Mustafa,"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir İşlemleri Konusundaki Kavramsal Performansları",Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,no:11,pp:537 - 547, 2005
 26. Albayrak Mustafa,İpek Ali Sabri,Işık Cemalettin,"Onluk Sayma Sisteminin Öğretimi",Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,no:13,pp:199 - 206, 2006
 27. İpek Ali Sabri,Albayrak Mustafa,Işık Cemalettin,"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küme Kavramı ile İlgili Algıları",Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.11,no:1,pp:221 - 230, 2009
 28. Albayrak Mustafa,İpek Ali Sabri,Işık Cemalettin,"Temel İşlem Becerilerinin Öğretiminde Problem Kurma Çözme Çalışmaları",Ezincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.8,no:2,pp:1 - 11, 2006
 29. Erkal Metin,Albayrak Mustafa,"Çocukta Estetik Duygunun Gelişimi,harf ve Rakamların Yazılışlarındaki Yanlışlıklar",Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,vol.6,no:2,pp:221 - 225, 2005
 30. Albayrak Mustafa,Erkal Metin,"Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği",MilliEğitim Dergisi,no:158,pp:150 - 155, 2003
 31. Özkan Hasan Hüseyin,Albayrak Mustafa,Berber Kadir,"Öğretmen Adaylarınınilköğretim Okullarında Yaptıkları Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü",Milli Eğitim,no:168,pp:228 - 235, 2005
 32. Albayrak Mustafa,Sağlam Sırrı,Berber Kadir,Büyükkasap Erdoğan,"Öğretmenlerin Ders Dışı Öğretim Etkinliklerine Yaklaşımları",Kastamonu Eğitim Dergisi,vol.10,no:2,pp:333 - 338, 2002
 33. Aydın Yusuf,Albayrak Mustafa,"Matematik Dersinin Amaçları",Eğitim ve Bilim,vol.23,no:112,pp:3 - 5, 1999
 34. Albayrak Mustafa,Özdemir Ercan,"The Use of Addition/Subtraction Operation: Problem Equation Relationships Sample",International Journal of Psycho-Educational Sciences,vol.2,no:1,pp:23 - 33, 2013
 35. Albayrak Mustafa,Kültür M Nuri,Özdemir Ercan,"Problem Kurma ve Çözmede Sözel Problem-Denklem İlişkisi",Journal of Qafqaz University,no:32,pp:69 - 79, 2011
 36. Albayrak Mustafa,Özdemir Ercan,Kültür M Nuri,"Determining the Level of Familiarity and the Use of Course Equipment Among Pre-Service Mathematics Teachers",International Online Journal of Educational Sciences,vol.5,no:1,pp:52 - 59, 2013
 37. Albayrak Mustafa,"An Experimetal Study on Preventing First Graders From Finger Counting in Basic Calculations",Electronic Journal of Research in Educational Psychology,vol.8,no:3,pp:1131 - 1150, 2010
 38. Albayrak Mustafa,Aydın Ünal Zeynep,"The Effect of Methods of Teaching Mathematics Course on Mathematics Teaching Efficacy Beliefs of Elementary Pre-Service Mathematics Teachers",International Journal of Humanities and Social Scienc,vol.1,no:16,pp:183 - 190, 2011
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk