Öğretim Elemanı Alım İlanı (18.08.2021)

 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe Başvuru dilekçesi için tıklayınız.. (İlan No mutlaka belirtilecek)

2. Özgeçmiş,

3) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi (Gönderdiğiniz e-devlet çıktısında diploma notu görünüyorsa, transkripte gerek yoktur.)

4) İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi

5) Araştırma Görevlisi kadroları için https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan ilgili alanda öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi veya öğrenci olduğu kurumdan alınmış onaylı öğrenci belgesi

6) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

7) İki adet fotoğraf

8) ALES Sonuç Belgesinin internet çıktısı

9) Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı (Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin)

10) İlan edilen kadroya bağlı olarak deneyime ilişkin belge.(Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir. Kurumdan alınan belgenin yanına, https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)

Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan Fakülte/M.Y.O.nun internet adresi üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

 İlan No

Fakülte /MYO

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Der

Adet

Niteliği

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi

2021/0003

Aydıntepe MYO

İnşaat

İnşaat Teknolojisi Pr.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Hidrolik bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans öğrenimi sonrası alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/aydintepe-meslek-yuksekokulu

2021/0004

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

İlk ve Acil Yardım Pr.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında acil servis tecrübesine sahip olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu

2021/0005

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Anestezi Pr.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında anestezi, ameliyathane veya yoğun bakım tecrübesine sahip olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu

2021/0006

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Anestezi Pr.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında bu alanların birinde iş tecrübesine sahip olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu

2021/0007

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim

Resim

Araştırma Görevlisi

5

1

Resim veya Resim-İş Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde doktora/sanatta yeterlilik yapıyor olmak. -

https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarim-fakultesi

 

 

Öğretim Görevlisi ilanlarına başvuracak adayların Lisans Mezuniyet alanlarının ALES puan türünden, Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların başvurdukları lisans alanının ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Araştırma Görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda  yönetmeliğin 14. maddesinin 2. fıkrası hükümleri çerçevesinde yabancı dil puanı talep edilmemektedir.

Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır.  2021 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi:

18.08.2021 Çarşamba

 

Son Başvuru Tarihi:

01.09.2021 Çarşamba

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

03.09.2021 Cuma

 

Sınav Giriş Tarihi:

07.09.2021 Salı

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

09.09.2021 Perşembe

 

 

 

Yayınlandığı Resmi Gazete:  18/08/2021 Tarihli ve 31572 Sayılı Resmi Gazete

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı