Öğretim Elemanı Alım İlanı (26/04/2021)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe Başvuru dilekçesi için tıklayınız.. (İlan No mutlaka belirtilecek)

2. Özgeçmiş,

3) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi (Gönderdiğiniz e-devlet çıktısında diploma notu görünüyorsa, transkripte gerek yoktur.)

4) İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi

5) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

6) İki adet fotoğraf

7) ALES Sonuç Belgesinin internet çıktısı

8) Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı

Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan Fakültenin internet adresi üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

 

 İlan No

Fakülte /MYO

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Der

Adet

Niteliği

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi ve Başvuru Adresi

2021/0001

Bayburt Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Araştırma Görevlisi

5

1

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/egitim-fakultesi

 

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların başvurdukları lisans alanının ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Araştırma Görevlisi kadrosu için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır.  2020 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi:

26.04.2021 Pazartesi

 

Son Başvuru Tarihi           :

10.05.2021 Pazartesi

 

Ön Değerlendirme Tarihi  :

18.05.2021 Salı

 

Sınav Giriş Tarihi              :

21.05.2021 Cuma

 

Sonuç Açıklama Tarihi      :

25.05.2021 Salı

 

 
 Yayınlandığı Resmi Gazete:  26/04/2021 Tarihli ve 31466 Sayılı Resmi Gazete