Öğretim Üyesi Alım İlanı (26/04/2021)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 , 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı / Pr.

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Pr.

Profesör

1

1

 Doçentliğini Fizik alanında almış olmak.

2

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. İlgili alanda çalışmaları bulunmak.

3

Bayburt Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak. 

4

Bayburt Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak.

5

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Doçent

1

1

Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak.

7

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktora eğitimini hadis alanında tamamlamış olmak.

 

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Profesör kadrosu için 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde, Doçent kadroları için 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

3- Özgeçmiş,

4- 2 adet fotoğraf,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden çıktıları (asılları atama olması halinde göreve başlaması sonrası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi (Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),

6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha, Profesör kadrosuna başvuranlar için altı (6) nüsha dosya,

8- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

9- Profesör kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

10- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

11- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı

12- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

13- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi

14- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) – İnternet Sayfamızda yer almaktadır.


BAŞVURU YERİ

Profesör ve Doçent kadrosu için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihi 10/05/2021 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Resmi Gazete: 26/04/2021 Tarihli ve 31466 Sayılı Resmi Gazete