Doktor Öğretim Üyesi Sefa Emre Yılmazel

"Kişisel Satış Elemanına İlişkin Tüketici Satın Alma Davranışını Olumlu ve Olumsuz Yönde Etkileyen Özellikler: Sigortacılık Sektöründe Kalitatif Bir Çalışma", Pınar Başgöze, Sefa Emre Yılmazel, Tsev Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2013

"The Influence of the Customer Value Dimensions to Customer Commitment", Leyla Özer, Tuğba Şen Küpeli, Sefa Emre Yılmazel, (22.05.2014-26.05.2014), Global Arts And Science Society (gass), 2014

"Understanding Cause-Related Marketing from Consumers’ Perspective: Exploring the Role of Skepticism, Ethical Beliefs and Brand Attitude", Sefa Emre Yılmazel, Leyla Özer, Fatih Çatal, (26.06.2015-28.06.2015), 28th Eurepean Business Ethics Network (eben) Annual Conference, 2015

"Exploring How Website Quality Dimensions Influence eWOM Credibility and Trust", Leyla Özer, Sefa Emre Yılmazel, (22.05.2014-26.05.2014), Global Arts And Science Society (gass), 2014

"İnteraktif Pazarlama Alanındaki Çalışmalara İlişkin Sistematik Bir Literatür Taraması", Sefa Emre Yılmazel, (10.06.2015-13.06.2015), 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2015

"The Effects of eWOM Quality andCredibility on The Relation BetweenWebsite Quality and Atttitude TowardeWOM and Brand", Sefa Emre Yılmazel, Leyla Özer, (27.12.2016-28.12.2016), 6th International Conference on Trends in Social Sciences And Humanities (tssh 2016), 2016

"hizmet pazarlaması güncel konular ve yaklaşımlar", Detay Yayıncılık, leyla özer, 978-605-9189-45-3, Bilimsel Kitap

"Sağlık Politikası", Lisans, Türkçe, 3

"Sağlık Kurumlarında Pazarlama", Lisans, Türkçe, 2

"Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3

"Sağlık Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Dijital Okuryazarlık", Lisans, Türkçe, 2

"Uluslararası İşletmecilik", Lisans, Türkçe, 3

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2018 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (dr), Hacettepe Üniversitesi
2012 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama (yl) (tezli), Hacettepe Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, İstanbul Üniversitesi