Bildiri

  1. Özkılbaç Selda (19.10.2023 - 20.10.2023), "Ortodoks ve Hetorodoks İktisat Politikaları ve Uygulamaları", presented at the 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
  2. Özkılbaç Selda (12.05.2022 - 14.05.2022), "Sefalet Endeksi Dış Göç İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", presented at the II. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ve Çalıştayı, 2022
  3. Bozma Gürkan,Özkılbaç Selda,İsmailçebi Başar Sibel (03.05.2018 - 05.05.2018), "Ekonomik Büyümenin Enerji Açığı Üzerindeki Etkisı:Oecd Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi", presented at the ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2018
  4. Özkılbaç Selda (03.05.2018 - 05.05.2018), "Türkiye’de Finansal Derinleşme Ekonomik Büyüme İlişkisi", presented at the Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, 2018
  5. Özkılbaç Selda,Eren Murat (03.05.2018 - 05.05.2018), "Genç İşsizlik Suç İlişkisi", presented at the İSABMER, 2018
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk