Makale

  1. Özkılbaç Selda,Eren Murat,"Türkiye’de Genç İşsizliği ile Suç Düzeyi Arasındaki İlişki Düzey 1 Bölgeleri Üzerine Bir Uygulama",Global Journal of Economics and Business Studies,vol.9,no:17,pp:13 - 20, 2020
  2. Başar Selim,Özkılbaç Selda,"Effects of Outward Foreıgn Dırect Investment of Turkey on Economıc Growth and Domestıc Investment",Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.71,no:1,pp:231 - 247, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk