Bildiri

  1. Göktaş Serdar, İsmail Nilgün (01.06.2018 - 02.06.2019), "Müslim Movement From Romania Towards the Ottomanstate During the First World War -", presented at the East-West Dialogue Individual and Society through Ages, 2019
  2. Okur Mehmet, Göktaş Serdar (20.11.2014 - 21.11.2014), "Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Meclis-İ Umumi'de Görüşülen Başlıca Askeri Meseleler/ Main Military Issues Discussed in the General Parliamentduring the World War One", presented at the 1914’ten 2014’e 100’üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak, 2014
  3. Göktaş Serdar (28.05.2014 - 30.05.2014), "Bayburtlu Bir Bilim Adamı İsmet Miroğlu", presented at the Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 2014
  4. Haytoğlu Ercan, Göktaş Serdar (06.12.2012 - 07.12.2012), "Türkçüler ve Köycülük: Türk Düşünce Hayatına Yansımaları (1911-1918)", presented at the Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, 2012