Makale

  1. İsmail Nilgün, Göktaş Serdar,"Rolul Căii Ferate Köstence-Boğazköy (Constanța-Cernavoda), Moștenire Otomană, İ̂n Transportul Refugiaților Caucazieni",Revista Română de Sociologie (The Romanian Journal of Sociology),vol.32,pp:343 - 356
  2. Göktaş Serdar,"Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Aydıntepe’de İdari Yapı ve Nüfus",Karadeniz İncelemeleri Dergisi,vol.15,no:31,pp:111 - 124
  3. Göktaş Serdar, İsmail Nilgün,"Ottoman State and Romania’s Diplomatic and Commercial Relations Between 1901-1906",Hyperion Economic Journal,vol.8,no:3,pp:57 - 68
  4. Göktaş Serdar, İsmail Nilgün,"Lausanne Peace Treaty - the Turkish-Romanian Joint Arbitration Court Case Study: Nikola Kalfa’s Case",Journal of Danubian Studies and Research,vol.11,no:2,pp:74 - 90
  5. Göktaş Serdar,"Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gümüşhane Vilayeti’nde Bayındırlık Faaliyetleri",Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,vol.6,no:11,pp:447 - 460
  6. Zengin Ersoy, Göktaş Serdar,"İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Ordusunda Yaşanan Salgın Hastalıklar ve Ölümler",Tarih ve Gelecek,vol.6,no:3,pp:1069 - 1090
  7. Göktaş Serdar,"Cumhuriyet Döneminde Bayburtta Spor",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri FAKÜLTESİ DERGİSİ,vol.2,no:3,pp:43 - 49
  8. Okur Mehmet, Göktaş Serdar,"Birinci Dünya Savaşı’nda Bayburt’un İşgali ve Göç",Karadeniz İncelemeleri Dergisi,vol.21,pp:173 - 184