Makale

  1. Göktaş Serdar,"Bayburt Ermeni Tehciri Davası ve Nusret Bey'in İdamı",Bayburt Üniversitesi Külliye Dergisi,no:28,pp:120 - 123, 2022
  2. İsmail Nilgün, Göktaş Serdar,"Rolul Căii Ferate Köstence-Boğazköy (Constanța-Cernavoda), Moștenire Otomană, İ̂n Transportul Refugiaților Caucazieni",Revista Română de Sociologie (The Romanian Journal of Sociology),vol.32,pp:343 - 356, 2021
  3. Göktaş Serdar,"Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Aydıntepe’de İdari Yapı ve Nüfus",Karadeniz İncelemeleri Dergisi,vol.15,no:31,pp:111 - 124, 2021
  4. Göktaş Serdar, İsmail Nilgün,"Ottoman State and Romania’s Diplomatic and Commercial Relations Between 1901-1906",Hyperion Economic Journal,vol.8,no:3,pp:57 - 68, 2021
  5. Göktaş Serdar, İsmail Nilgün,"Lausanne Peace Treaty - the Turkish-Romanian Joint Arbitration Court Case Study: Nikola Kalfa’s Case",Journal of Danubian Studies and Research,vol.11,no:2,pp:74 - 90, 2021
  6. Göktaş Serdar,"Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gümüşhane Vilayeti’nde Bayındırlık Faaliyetleri",Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,vol.6,no:11,pp:447 - 460, 2020
  7. Zengin Ersoy, Göktaş Serdar,"İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Ordusunda Yaşanan Salgın Hastalıklar ve Ölümler",Tarih ve Gelecek,vol.6,no:3,pp:1069 - 1090, 2020
  8. Göktaş Serdar,"Cumhuriyet Döneminde Bayburtta Spor",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri FAKÜLTESİ DERGİSİ,vol.2,no:3,pp:43 - 49, 2019
  9. Okur Mehmet, Göktaş Serdar,"Birinci Dünya Savaşı’nda Bayburt’un İşgali ve Göç",Karadeniz İncelemeleri Dergisi,vol.21,pp:173 - 184, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk