Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bayram

"Chemical Analysis and Antimicrobial Effect of Propolis from Hakkari Province of Turkey Against Some Pathogenic Microorganisms", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, Mehmet Nuri Aydoğan, Gül öz, European Journal of Biology, 2017

"Studies on Turkish Hydrophilidae (Coleoptera) IV. Genus Berosus Leach, 1817 with description of a new species: Berosus dentalis sp. n.1", Ümit İncekara, Abdullah Mart, Ahmet Polat, Gani Erhan Taşar, Sinan Bayram, Hicran Türken, Turkish Journal of Entomology, 2011

"AQUATIC COLEOPTERA FAUNA ADEPHAGA DYTISCIDAE HALIPLIDAE NOTERIDAE IN SIVAS TURKEY", Mustafa Cemal Darılmaz, Gani Erhan Taşar, Ahmet Polat, Ümit İncekara, Abdullah Mart, Sinan Bayram, Munis Entomology & Zoology, 2014

"Effects of processing methods and extraction solvents on the chemical content and bioactive properties of propolis", Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, Sinan Bayram, Başak Toğar, Journal of Food Measurement And Characterization, 2019

"A faunistic study on the Hydrophilidae in Sivas province Turkey", Sinan Bayram, Abdullah Mart, Ümit İncekara, Ahmet Polat, Gani Erhan Taşar, Munis Entomology & Zoology, 2012

"Anticytotoxic and Antimutagenic Effects of Propolis on Human Lymphocytes In Vitro", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, Gül öz, Kadriye Sorkun, Mellifera, 2016

"Genotoxic and Antigenotoxic Evaluation of Propolis by Using in vitro Bacterial Assay Systems", Mehmet Karadayı, Medine Güllüce, Sinan Bayram, Mehmet Nuri Aydoğan, Gül öz, Kadriye Sorkun, Mellifera, 2015

"Melissopalynology Analysis, Physicochemical Properties, Multi-Element Content and Antimicrobial Activity of Honey Samples Collected from Bayburt, Turkey", Nesrin Ecem Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Sinan Bayram, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2019

"The biological activities of bee products", Nesrin Ecem Bayram, Sinan Bayram, Başak Toğar, Yusuf Can Gerçek, (21.09.2017-23.09.2017), Icadetınternational Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Evaluation Of The Effect Of Propolis On Food Pathogens", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Başak Toğar, Yusuf Can Gerçek, (21.09.2017-23.09.2017), Icadetınternational Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"Sivas İli Sucul Kınkanatlı Helophoridae ve Hydrochidae Faunası", Gani Erhan Taşar, Ümit İncekara, Abdullah Mart, Ahmet Polat, Sinan Bayram, (03.09.2012-07.09.2012), 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012

"Does propolis production in Turkey meet the consumer demand?", Nesrin Ecem Bayram, Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Türkiye Berosus Leach 1817 Coleoptera Hydrophilidae Faunası ve Yeni Bir Türü Berosus dentalis Sp N", Ümit İncekara, Abdullah Mart, Ahmet Polat, Gani Erhan Taşar, Sinan Bayram, (21.06.2010-25.06.2010), 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2010

"Comparison of Antibacterial Activities of Water and Ethanol Extracts of Propolis", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, (01.11.2016-05.11.2016), 5th International Mugla Beekeeping Pine Honey Congress, 2016

"The Main Active Ingredients of Propolis", Nesrin Ecem Bayram, Sinan Bayram, Yusuf Can Gerçek, Hande Morgil, Gül öz, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineeringtechnologies, 2017

"Determination Of Minimum Inhibition Concentrations of Different Propolis And Honey Samples Using Resazurin As An Indicator Dye.", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, (07.12.2018-09.12.2018), IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

"Sivas İli Hydrophilidae Familyası Üzerine Faunistik Araştırmalar", Sinan Bayram, Ümit İncekara, Abdullah Mart, Ahmet Polat, Gani Erhan Taşar, (03.09.2012-07.09.2012), 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012

"Effect of Propolis Extraction Time on Antibacterial Effects and Chemical Composition", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, (01.11.2016-05.11.2016), 5th International Mugla Beekeeping Pine Honey Congress, 2016

"Volatile Compounds of Honey Samples from Different Sources", Nesrin Ecem Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Sinan Bayram, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advancedengineering Technologies, 2019

"Bioproduction of extracellular melanin pigment by Streptomycesspp. and determination of antioxidant activityvia CUPRAC method", Sinan Bayram, Yusuf Can Gerçek, (25.04.2018-27.04.2018), 7th International Molecular Biology And Biotechnology Congress, 2018

"Propolis: Edible Coating", Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Nesrin Ecem Bayram, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Melissopalynological, physicochemical and antimicrobial characteristics of honey samples produced in Bayburt, Turkey", Nesrin Ecem Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Sinan Bayram, (14.10.2018), 6th International Muğla Beekeeping And Pine Honey Congress

"Antimicrobial Effects of Propolis Against Some Pathogenic Microorganisms", Sinan Bayram, Nesrin Ecem Bayram, Yusuf Can Gerçek, Mehmet Nuri Aydoğan, Gül öz, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Yaşlıda Bulaşıcı Hastalıklar", Önlisans, Türkçe, 2

"Histoloji ve Patoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 5

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Biyoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Uygulama ıı", Önlisans, Türkçe, 8

"Mesleki Uygulama", Önlisans, Türkçe, 8

"Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Çevre Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Tıbbi Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Kalite Kurulu Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Komisyon Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Farklı Kaynaklardan Alkalifil ve Alkalitolerant Bacillus Türlerinin İzolasyonu ve Bazı Endüstriyel Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-06.02.2017, 11000 TÜRK LİRASI

"Farklı çözücülerde ekstrakt edilen propolis örneğinin kimyasal içeriklerinin ve biyoaktif özelliklerinin karşılaştırılması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.01.2018-07.11.2018, 5.999 TÜRK LİRASI

"Alkali ortamlardan izole edilen Streptomyces türlerinin moleküler karakterizasyonu ve endüstriyel kullanım için potansiyellerinin araştırılması", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.05.2014-31.07.2015, 30000 TÜRK LİRASI

"Sivas İli Hydrophiloidea familyası sucul kın kanatlıları (Coleoptera) Türleri Üzerine Faunistik Araştırmalar", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.05.2010-31.10.2011, 10000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Biyoloji (dr), Atatürk Üniversitesi
2010 - 2016 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2011 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Zooloji (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2002 - 2007 Lisans Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Atatürk Üniversitesi