Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Strateji Geliştirme Kurulu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Mutlu TÜRKMEN Başkan
Profesör Doktor Metin UÇURUM Üye
Profesör Doktor Sedat MADEN Üye
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Üye
Profesör Doktor Tevhit AYENGİN Üye
Profesör Doktor Rafet METİN Üye
Profesör Doktor Ali Savaş BÜLBÜL Üye
Profesör Doktor Mahir KADAKAL Üye
Profesör Doktor Vecihi AKSAKAL Üye
Genel Sekreter Nazmi KARABULUT Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı