Sözleşmeli Personel Alımı 4. Yedek Sonuçları (14.03.2022)

27.12.2021 tarihli ve 31702 sayılı Resmi Gazete ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz web sitesinde ilan edilen ve 10.01.2022 tarihinde başvuruları sonlanan “Sözleşmeli Personel Alım İlanı"; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilan edilmiş olup, asil olarak atanmaya hak kazanan adayların 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atama evraklarını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri istenilmiş bu tarih ve 1. ve 2. yedek ilanlarımızda belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin yerine 3. yedek ilanımızda belirtilen sıradaki adaylardan atanmaya esas başvuru evraklarını 11.03.2022 tarihine kadar teslim etmeleri 28.02.2022 tarihli web sayfamızdaki ilanımızla istenilmiştir.

 
28.02.2022 tarihli 3. yedek aday ilanımızda atanmaya esas başvuru evraklarını teslim etmek üzere ilan edilen 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı 3. yedek aday listesinden atanmasına esas başvuru evraklarını 11.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeyen adayın yerine aşağıdaki linkte ismi bulunan yedek aday atanmaya hak kazanmıştır.

G1- Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) kadrosu başvuru sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

KPSS sıralaması sonucuna göre şartları sağlayarak atanmaya hak kazanan 4. yedek aday listesindeki adayın aşağıda belirtilen belgeleri 25 Mart 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. İlgili sürede başvuru yapmayan adaylar atanma hakkını kaybedecek olup, yerine diğer yedek adaylar çağırılacaktır.
 

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
 

İSTENİLEN BELGELER:
 

1- Başvuru Dilekçesi, (Başvuru Dilekçesi)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapan adaylardan BOY/KİLO durumunu da gösterir Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel hastalığı bulunmadığı ifadesi raporda açıkça belirtilecektir. "Örneğin, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır.")

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapan adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartının aslı

5- Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

6- Mal bildirim formu (Ön yüz ve arka yüz çıkartılmış -Eksiksiz olarak doldurulmuş, ıslak imzalı ve kapalı zarf içinde-Evrak tesliminde doldurulabilir) Mal Bildirim Formu için tıklayınız.

 

ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Adayların Başvuru Dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 25 Mart 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Gençosman Mahallesi Dede Korkut Kampüsü 69000 Merkez/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://www.bayburt.edu.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.


YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dâhili 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

 

Yayın Tarihi: 
Yukarı