Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları (21.07.2022)

15.06.2022 tarihinde Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilen ve 29.06.2022 tarihinde başvuruları sonlanan “Sözleşmeli Personel Alım İlanı"; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda ilan edilmiştir.

 Sonuçlara ulaşmak için ilgili ilana tıklayınız.

İLAN NO

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

SAYI

2022-01

Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek)

5

2022-02

Destek Personeli – Temizlik (Erkek)

8

2022-03

Destek Personeli – Temizlik (Kadın)

2

2022-04

Destek Personeli – Boya – Badana ve Temizlik
İşleri (Erkek)

1

2022-05

Destek Personeli – Sıhhi Tesisat ve Temizlik
İşleri (Erkek)

1

2022-06

Destek Personeli – Elektrik ve Temizlik İşleri (Erkek)

1

2022-07

Kütüphaneci

1

2022-08

Psikolog

1

2022-09

Tekniker (Bilgisayar)

1

2022-10

Teknisyen (Marangoz İşleri)

1

2022-11

Büro Personeli (Sekreter)

2

2022-12

Büro Personeli

1

2022-13

Büro Personeli

1

2022-14

Büro Personeli

2

2022-15

Büro Personeli (Kalite Yönetimi)

1

TOPLAM

29

 Not: Sonuçlarla ilgili soru ve itirazlarınızı sonuç açıklama tarihini izleyen 10 (on) gün içinde  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Değerlendirme Komisyonuna iletilmek üzere yapmanız gerekmektedir. 10 günü geçen itirazlar dikkate alınmayacaktır.

KPSS sıralaması sonucuna göre şartları sağlayarak atanmaya hak kazanan asıl adayların aşağıda belirtilen belgeleri 4 Ağustos 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili sürede başvuru yapmayan adaylar atanma hakkını kaybedecek olup, yerlerine yedek adaylar çağırılacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

 

İSTENİLEN BELGELER:


1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçe Örneği için tıklayınız)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Aslını ve fotokopisini yanında getiren adayların Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapan adaylardan BOY/KİLO durumunu da gösterir Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel hastalığı bulunmadığı ifadesi raporda açıkça belirtilecektir. "Örneğin, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır.")

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapan adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartının aslı

4- Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 3 adet vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

5- Mesleki tecrübe, Ustalık, Kalfalık, Sertifika belgesi talep edilen kadrolar için ilgili belgelerin asılları. (Aslını ve fotokopisini yanında getiren adayların Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.)

6- Mal bildirim formu (Ön yüz ve arka yüz çıkartılmış -Eksiksiz olarak doldurulmuş, ıslak imzalı ve kapalı zarf içinde-Evrak tesliminde doldurulabilir) Mal Bildirim Formu için tıklayınız.

 

ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Adayların Başvuru Dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 04/08/2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Gençosman Mahallesi Dede Korkut Kampüsü 69000 Merkez/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina da yer alan Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://www.bayburt.edu.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.


YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.


PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dâhili 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

 

 


Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı