Bildiri

  1. Gür Emre,Asıl Uğurlu Hatice,Tekmen Süleyman,Çınar Demir Kübra,Coşkun Cevdet,Tüzemen Sebahattin (25.08.2008 - 29.08.2008), "Ph Effects on the Electrodeposition of Zno", presented at the 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, 2008
  2. Çınar Demir Kübra,Asıl Uğurlu Hatice,Tekmen Süleyman,Gür Emre,Coşkun Cevdet,Tüzemen Sebahattin (24.09.2009 - 27.09.2009), "Electrical Characterization of Zno Heterojunctions Performed on Different Substrates", presented at the 26. Uluslar arası Fizik Kongresi, 2009
  3. Tekmen Süleyman,Gür Emre,Baltakesmez Ali,Köç Pınar,Tüzemen Sebahattin (24.09.2009 - 27.09.2009), "Structural, Optical and Electrical Properties of N-Zno/P-Gaas Heterojunction", presented at the 26. Uluslar arası Fizik Kongresi, 2009
  4. Baltakesmez Ali,Tekmen Süleyman,Tüzemen Sebahattin (14.09.2010 - 17.09.2010), "Elektrokimyasal Büyütme Tekniği ile Elde Edilen N-Zno/P-Si Heteroeklemlerin Sensör Özelliğinin İncelenmesi", presented at the 27. Uluslar arası Fizik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 2010
  5. Köç Pınar,Tekmen Süleyman,Tüzemen Sebahattin (14.09.2010 - 17.09.2010), "P-Gaas Altlık Malzemeler Üzerine Büyütülen N-Zno İnce Filmlerin İncelenmesi ve Yüksek Enerjili Elektron Bombardımanın Filmlere Etkisi", presented at the 27. Uluslar arası Fizik Kongresi, 2010
  6. Tekmen Süleyman,Baltakesmez Ali,Tüzemen Sebahattin (05.09.2011 - 08.09.2011), "Zno İnce Filmlerin Bant Aralığının Kontrolü", presented at the TFD 28. Uluslar arası Fizik Kongresi, Bodrum, 2011
  7. Baltakesmez Ali,Tekmen Süleyman,Tüzemen Sebahattin (05.09.2011 - 08.09.2011), "Elektrokimyasal Büyütme Tekniği ile Elde Edilen Zno Homoeklemlerde Elektrolüminesansın İncelenmesi", presented at the 135. TFD 28. Uluslar arası Fizik Kongresi, Bodrum., 2011
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk