Öğrenim Bilgileri

  1. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2023 - Devam Ediliyor
  2. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Lisans-Anadal, 2020 - Devam Ediliyor
  3. Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk PR., Lisans-Anadal, 2019 - 2022
  4. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, Önlisans, 2016 - 2018
  5. Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Lisans-Anadal, 2000 - 2004
  6. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği (DR), Bütünleşik Doktora, 2004 - 2012
  7. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2013 - 2014
  8. Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lisans-Anadal, 2014 - 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk