Makale

  1. Lamba Mustafa, Hisoğlu Koç Tuğçe,"Lübnan'ın Yönetsel Yapısı",Aydın İktisat Fakültesi Dergisi,vol.7,no:1,pp:1 - 14, 2022
  2. Lamba Mustafa, Hisoğlu Koç Tuğçe,"Bosna Hersek Yönetsel Yapısı",Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi,vol.5,no:1,pp:74 - 87, 2022
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk