Öğrenim Bilgileri

  1. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (DR), Doktora, 2020 - Devam Ediliyor
  2. Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2018 - 2020
  3. Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2012 - 2017
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk