Makale

  1. Turhal Uğur, Günay Yılmaz Asuman, Nabıyev Vasıf,"A New Face Presentation Attack Detection Method Based on Face-Weighted Multi-Color Multi-Level Texture Features",The Visual Computer,Q2, 2023
  2. Günay Yılmaz Asuman, Turhal Uğur, Nabıyev Vasıf,"Face Presentation Attack Detection Performances of Facial Regions with Multi-Block Lbp Features",Multimedia Tools and Applications, 2023
  3. Günay Yılmaz Asuman, Turhal Uğur, Nabıyev Vasıf,"Farklı Renk Kanallarında Üretilen Doku Özniteliklerinin Yüz Sahteciliği Tespiti Başarımına Etkisinin İncelenmesi",Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi,vol.15,no:1,pp:56 - 65, 2022
  4. Akbaş Ahmet,Turhal Uğur,Babur Sebahattin,Avcı Cafer,"Performance Improvement with Combining Multiple Approaches to Diagnosis of Thyroid Cancer",Engineering,vol.5,pp:264 - 267, 2013
  5. Turhal Uğur,Gök Murat,Durgut Aykut,"Comparison Among Feature Encoding Techniques for Hıv-1 Protease Cleavage Specificity",International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering,vol.3,no:2,pp:62 - 66, 2015
  6. Günay Yılmaz Asuman,Turhal Uğur,Nabıyev Vasıf,"Effect of Feature Selectıon Wıth Meta-Heurıstıcoptımızatıon Methods on Face Spoofıng Detectıon",Journal of Modern Technology and Engineering,vol.5,no:1,pp:48 - 59, 2020
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk