Öğrenim Bilgileri

  1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (DR), Doktora, 2018 - 2024
  2. İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lisans-Anadal, 2015 - 2017
  3. Yalova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2012 - 2016
  4. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Önlisans, 2006 - 2008
  5. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2008 - 2011
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk