Norm Kadro İşlemleri İle İlgili Görüş ve Yazılar
NORM KADRO YÖNETMELİĞİ
 

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin YönetmelikNORM KADRO İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07 Kasım 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

2-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29 Kasım 2018 tarihli Norm Kadroda Yetki Devri konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

3-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Aralık 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği-Asgari Kadro Sayıları konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

4-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

5-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Öğretim Görevlisi istihdamı konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

6-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Asgari Kadro-Norm Kadro Uygulaması konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

7-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Yabancı Dilde Eğitim Yapılan Programlarda Asgari-Norm Kadro Uygulaması konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14 Mart 2019 tarihli Boşalan Kadroların Rektörlüğe çekilmesi konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10 Mart 2021 tarihli Aktarma İzni Yetki Devri konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11 Mart 2021 tarihli Kadroların Rektörlük Bünyesine Çekilmesi çekilmesi konulu yazısı için TIKLAYINIZ.ASGARİ NORM KADROLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08 Nisan 2019 tarihli Asgari Öğretim Elemanı Arasında Yabancı Uyruklu konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25 Ocak 2019 tarihli Asgari Ölçütler (Mühendislik Progrmalarında) konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25 Ocak 2019 tarihli Asgari Ölçütler (Sağlık, Sağlıkla İlgili ve İlişkili Progrogramlarda) konulu yazısı için TIKLAYINIZ.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı