Genel Bilgiler

Özgeçmiş

Eylül 1990’da Yozgat’ın Çekerek ilçesinde doğdu. Çekerek Kâmile Akbay İÖO’dan Haziran 2004’de ve okul birincisi olarak Çekerek Şehit Özgür Ocak ÇPL’den Haziran 2007’de mezun oldu. Eylül 2007’de Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde ve Eylül 2008’de de aynı üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümünde Çift Anadal Programı (ÇAP) kapsamında lisans eğitimine başladı. Haziran 2011’de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü birincisi ve Mühendislik Fakültesi ikincisi olarak mezun oldu. Ağustos 2011’de Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Ocak 2013’te hem yüksek lisans eğitiminden hem de Makine Mühendisliği lisans eğitiminden mezun oldu. Ocak-Nisan 2013’te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Patnos Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Arş. Gör. olarak çalışmasının ardından Temmuz 2013’te Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı’nda Öğr. Gör. olarak çalışmaya başladı. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitiminden Ekim 2020’de mezun olan Dr. Yunus KAYA, Aralık 2020’de Öğr. Gör. olarak çalıştığı bölüme Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır. Dr. Kaya, Ağustos 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD’de Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmasının ardından tekrar Şubat 2022’de Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başlamış olup Kasım 2023’de “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bilim alanında Doçent unvanı almıştır.

Dr. Kaya’nın SCI indeksli 44 makalesi, 4 ulusal makalesi, ulusal(1) ve uluslararası(24) konferanslarda 25 bildirisi, üç kitap bölümü yazarlığı ile iki kitap editörlüğü mevcut olup kamu veya özel kurum/kuruluşlar tarafından desteklenen ulusal/uluslararası projelerde proje koordinatörü, proje yürütücüsü, araştırmacı veya bursiyer olarak görev almıştır. Çalışma konuları arasında mikrodalgalar, metamalzemeler, malzeme karakterizasyonu, elektromanyetik ölçüm metotları, polarizasyon dönüştürücüler, metamalzeme soğurucular ve metamalzeme sensör tasarımı yer almaktadır.

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Meslek Yüksekokul
Teknik Bilimler
Bölüm
Elektronik ve Otomasyon
Program
Mekatronik
Çalışma Grupları
Mühendislik Temel Alanı, Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektromanyetik, Mikrodalga ve Anten Teknolojileri

Makamlar

İletişim

e-Posta
ykaya[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1152, 1661
Faks
(458) 211-11-27, (Bayburt Üniversitesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk