Genel Bilgiler

Özgeçmiş

1990 yılının Eylül ayında Yozgat’ın Çekerek ilçesinde doğdu. Çekerek Kâmile Akbay İlköğretim Okulu’ndan Haziran 2004’de ve okul birincisi olarak Çekerek Şehit Özgür Ocak Çok Programlı Lisesi’nden Haziran 2007’de mezun oldu. Eylül 2007’de Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırarak lisans eğitimine başladı. Kasım 2008’de Makine Mühendisliği Bölümüne Çift Anadal Programı (ÇAP) kapsamında kayıt yaptırdı. Haziran 2011’de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü birincisi ve Mühendislik Fakültesi ikincisi olarak mezun oldu. Ağustos 2011’de Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Ocak 2013’te hem yüksek lisans eğitiminden hem de Makine Mühendisliği lisans eğitiminden mezun oldu. Ocak-Nisan 2013’te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Patnos Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Arş. Gör. olarak çalışmasının ardından Temmuz 2013’te Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı’nda Öğr. Gör. olarak çalışmaya başladı. Temmuz 2016’da Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitiminden Ekim 2020’de mezun olan Dr. Yunus KAYA, Aralık 2020’de Öğr. Gör. olarak çalıştığı bölüme Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır. Dr. KAYA, Ağustos 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmasının ardından tekrar Şubat 2022’de Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başlamış olup halen aynı görevine devam etmektedir.

Dr. KAYA’nın SCI dergilerde 34 makalesi, 2'si TR dizin olmak üzere 3 ulusal makalesi, ulusal(1) ve uluslararası(9) konferanslarda 10 bildirisi, ulusal olarak basılan disiplinlerarası bir kitapta kitap bölümü yazarlığı ile kitap editörlüğü mevcut olup kamu veya özel kurum/kuruluşlar tarafından desteklenen ulusal/uluslararası 8 projede proje koordinatörü, araştırmacı veya bursiyer olarak görev almıştır. Çalışma konuları arasında mikrodalgalar, metamalzemeler, malzeme karakterizasyonu, elektromanyetik ölçüm metotları ve metamalzeme sensör tasarımı yer almaktadır.

Kurum Bilgileri

Unvan
Doktor Öğretim Üyesi
Meslek Yüksekokul
Teknik Bilimler
Bölüm
Elektrik ve Enerji
Program
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

İletişim

E-Posta
ykaya[at]bayburt.edu.tr
Faks
(458) 211-1127, (Bayburt Üniversitesi)