Proje

  1. Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,Uluslararasi, (02.04.2018 - 02.04.2019),902900,00 ₺
  2. Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Eğitime Devam, Mezuniyet, İstihdam Durumu ve Aldıkları Eğitimin İş Yaşamına Etkisi Üzerine Bir Araştırma,Ulusal, (22.01.2018 - 22.08.2018),4000,00 ₺
  3. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Bayburt Üniversitesi Personelinin Eğitilmesi Projesi,Ulusal, (26.04.2017 - 18.08.2017),15000,00 ₺
  4. 108e178 Süperiletken Manyetik Yatakların Statik ve Dinamik Denge Kararlılık Parametrelerinin Belirlenmesiyle Süperiletken Mıknatıs Histeritik Modelin Oluşturulması,Ulusal, (15.08.2011 - 15.12.2012),254327,00 ₺