Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Fakülte
İktisadi ve İdari Bilimler
Bölüm
İşletme
Ana Bilim Dalı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi, Pazarlama Araştırmaları

Makamlar

Görevlendirmeler

Doçent Doktor, İşletme Ana Bilim Dalı

İletişim

e-Posta
yusufbilgin[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1173, 1552
Faks
(458) 211-1174, (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk