Bildiri

  1. Sömen Tuğba, Metin Göksu Meral, Taşyürek Zeynep (18.05.2017), "Demokrasinin Serüveni Ünitesinde Sosyal Katılım Becerisinin Yeri", presented at the II ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU,
  2. Özcan Rabia, Taşyürek Zeynep (19.10.2023 - 21.10.2023), "Sosyal Bilgiler Öğretmelerinin Työ Modeline İlişkin Öz-Yeterlilik Algıları", presented at the 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
  3. Taşyürek Zeynep, Metin Göksu Meral (12.10.2016), "Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde İnternet Kullanma Becerileri (Erzurum İli Örneği)", presented at the II ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,
  4. Taşyürek Zeynep (15.10.2023 - 18.10.2023), "Öğretmen Adaylarının Yer Temelli Eğitim Kapsamında Oluşturdukları “gezi” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları", presented at the Ege 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
  5. Taşyürek Zeynep (18.09.2021 - 21.09.2021), "Socıal Students Vısıtıng Websıtes Accordıng to Theır Demographıc Features", presented at the ISPEC 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 2021
  6. Taşyürek Zeynep (07.11.2019 - 09.11.2019), "Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık Kavramı Üzerine Görüşleri", presented at the II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Gümüşhane, 2019
  7. Taşyürek Zeynep (18.07.2020 - 19.07.2020), "İnternet Kullanımının Sosyal Bilgiler Dersindeki Yeri", presented at the V. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, 2020
  8. Taşyürek Zeynep (07.08.2020 - 08.08.2020), "Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin İnternet Kullanım Yetisi", presented at the 4. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2020
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk