Makale

 1. Kodan Hülya,Taşyürek Zeynep,"Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamı Olarak Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi",Harran Education Journal,vol.8,no:2,pp:165 - 180, 2023
 2. Taşyürek Zeynep, Metin Göksu Meral,"A Vıew on Entrepreneurshıp From the Perspectıve of Teachers",IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture),vol.8,no:22,pp:1862 - 1897, 2023
 3. Taşyürek Zeynep,"Academicians and Teacher Candidates' Metaphorical Approaches to Creativity",Educational Policy Analysis and Strategic Research,vol.18,no:2,pp:149 - 172, 2023
 4. Taşyürek Zeynep, Kodan Hülya,"Regulatory Effect of Gender and Educatıon Department Status on the Relatıonshıp Between Inclusıve Educatıon Awareness and Self-Effıcacy",International Online Journal of Education and Teaching (IOJET),vol.10,no:3,pp:1963 - 1978, 2023
 5. Taşyürek Zeynep,"Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık Kavramı Üzerine Görüşleri",e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi,vol.9,no:3,pp:982 - 999, 2022
 6. Metin Göksu Meral, Taşyürek Zeynep,"Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar",Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.9,no:1,pp:275 - 289, 2023
 7. Taşyürek Zeynep,"Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik İnternet Kullanım Düzeyleri",Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.17,no:35,pp:759 - 791, 2022
 8. Taşyürek Zeynep, Metin Göksu Meral,"Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde İnternet Kullanma Becerileri",TURAN-SAM: Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi,vol.8,pp:202 - 209, 2016
 9. Taşyürek Zeynep, Şahin İbrahim Fevzi,"Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerde Kullanmış Oldukları Araç-Gereçler Hakkındaki Görüşleri (Erzurum Örneği)",Doğu Coğrafya Dergisi,no:36,pp:29 - 42, 2016
 10. Taşyürek Zeynep,"Öğretmenlerin Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde İnternet Kullanım İşlevleri",EURASIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION,vol.2,no:1,pp:10 - 26, 2021
 11. Şahin İbrahim Fevzi, Taşyürek Zeynep,"Sosyal Bilgiler Dersinde İnternet Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi",Sobider,no:40, 2019
 12. Metin Göksu Meral,Taşyürek Zeynep,"Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öğrencilerin Gelişimsel Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi",Turkish Studies,vol.11,no:1,pp:1753 - 1768, 2016
 13. Taşyürek Zeynep,Metin Göksu Meral,"Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Çocukların İnternet Kullanımı Hakkındaki Veli Görüşleri (Erzurum İli Örneği)",AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ,no:57,pp:297 - 312, 2016
 14. Güven Aydın,Taşyürek Zeynep,"Tarih Öğretmenlerinin Derslerde Kullanmış Oldukları Araç-Gereçler Hakkındaki Görüşleri (Erzurum Örneği)",Turkish Studies,vol.8,no:11,pp:149 - 162, 2013
 15. Sömen Tuğba,Metin Göksu Meral,Taşyürek Zeynep,"Demokrasinin Serüveni Ünitesinde Sosyal Katılım Becerisinin Yeri",The Journal of Social Sciences,vol.12,no:12,pp:218 - 233, 2017
 16. Taşyürek Zeynep,Metin Göksu Meral,Sömen Tuğba,"Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisini Tarih Ders Konularına Uygulama",Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,no:65,pp:354 - 369, 2018
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk