طبيب معلم Yasemin Aktaş

"Anadolu Selçuklu Sultanı III Gıyaseddin Keyhüsrev ve Saltanatının İlk Yılları", Yasemin Aktaş, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

"II Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi nde Türkiye Selçuklu Devleti ile Eyyubiler Arasındaki İlişkiler", Yasemin Aktaş, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015

"II Kılıç Arslan Dönemi nde Nureddin Mahmud ve Selahaddin Eyyubi ile İlişkiler", Yasemin Aktaş, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

"Türkiye Selçuklu Devleti’xxnde Protokol Uygulamaları", Yasemin Aktaş, Tarih Okulu Dergisi, 2017

"Çayeli’nden Erzurum’a Yrd. Doç. Dr. Cemil Kutlu-Armağan Kitap-", I. İzzeddin Keykavus’un Eyyûbi Politikası ve Ölümü, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Kılıç, 978-975-442-900-8, 515-534, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", XI. XV. Yüzyıllar Arasında Bayburt (Doğu ve Batı Kaynaklarındaki Nakillere Göre), Bayburt Üniversitesi Yayınları, Süleyman Çiğdem, 978-605-9945-20-2, 11-25, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Ortaçağ Avrupa Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Selçukluları Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Büyük Selçuklu Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türkiye Seçlukluları Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Selçuklu Kurumları ve Medeniyeti Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Tarihi ve Medeniyeti", Lisans, Türkçe, 2

"Büyük Selçuklu Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Bilim Dalı Başkanı"

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2015 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2015 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi (dr), Atatürk Üniversitesi
2005 - 2007 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (yl) (tezli), Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2001 - 2005 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Selçuk Üniversitesi