Bildiri

  1. Aktaş Yasemin (24.03.2022 - 25.03.2022), "X. ve Xv. Yüzyıllar Arasında Coğrafya ve Seyahatname Türü Eserlerde Türk Kadınının Tasviri", presented at the Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu, 2022
  2. Aktaş Yasemin (15.09.2023 - 17.09.2023), "Türkiye Selçukluları'nda Bayramlar ve Bayram Geleneklerine Bir Bakış", presented at the Anadolu 13. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
  3. Aktaş Yasemin (26.09.2023 - 27.09.2023), "Türkiye Selçukluları Dönemi Siyasetnâme, Nasihatnâme ve Edebî Eserlerinde İktisadî Hayata Dair Değerler", presented at the Silk Road 2. International Scientific Research Congress, 2023
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk