Makale

  1. Aktaş Yasemin,"Selçuklularda Engellilerin Devlet ve Toplumdaki Yeri",Selçuklu Araştırmaları Dergisi,no:18,pp:115 - 146, 2023
  2. Aktaş Yasemin,"Kilikya Ermenilerinin Çukurova'daki İktisadî Faaliyetleri",Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi,vol.11,no:36,pp:416 - 439, 2023
  3. Aktaş Yasemin,"Xıı. Yüzyılın Başından Xııı. Yüzyılın Sonuna Kadar Doğu Akdeniz Kentlerini ve Kıbrıs’ı Etkileyen Depremler",Ortaçağ Araştırmaları Dergisi,vol.6,no:1,pp:346 - 370, 2023
  4. Aktaş Yasemin,"Rupen Hanedanında Siyasetin Gölgesinde Yapılan Evlilikler",Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi,vol.28,no:55,pp:403 - 426, 2022
  5. Aktaş Yasemin,"Salgurlular’da Naibe Türkan Hatun ve Atabeg Abiş Hatun’un İdaresi",Mavi Atlas,vol.8,no:2,pp:490 - 506, 2020
  6. Aktaş Yasemin,"Erzincan’da Meydana Gelen Depremler (Xı-Xv. Yüzyıllar)",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,no:68,pp:399 - 419, 2020
  7. Aktaş Yasemin,"Türkiye Selçuklu Devleti’nde Protokol Uygulamaları",Tarih Okulu Dergisi,vol.10,no:31,pp:19 - 48, 2017
  8. Aktaş Yasemin,"Anadolu Selçuklu Sultanı Iıı Gıyaseddin Keyhüsrev ve Saltanatının İlk Yılları",Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,no:55,pp:197 - 211, 2015
  9. Aktaş Yasemin,"Iı Kılıç Arslan Dönemi Nde Nureddin Mahmud ve Selahaddin Eyyubi ile İlişkiler",Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,no:54,pp:261 - 272, 2015
  10. Aktaş Yasemin,"Iı Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Nde Türkiye Selçuklu Devleti ile Eyyubiler Arasındaki İlişkiler",Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,vol.8,no:39,pp:254 - 262, 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk