Öğrenim Bilgileri

  1. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi (DR), Doktora, 2010 - 2015
  2. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2005 - 2007
  3. Selçuk Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Lisans-Anadal, 2001 - 2005
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk