Makale

  1. Arslan Buyruk Arzu, Gündüz Mustafa,"1929 Lise 3 Fizik Ders Kitabının Fizikteki Gelişmeler ve Fizik Paradigmaları Açısından İncelenmesi",Türkiye Eğitim Dergisi,vol.8,no:1,pp:1 - 22, 2023
  2. Arslan Buyruk Arzu,Erdoğan Polat,Çavuşoğlu Ceyda,Yücel Toy Banu,"Motivasyon Modeli ile Zenginleştirilmiş Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin İngilizce Konuşma Becerisine ve Motivasyonlarına Etkisi: Tasarım Tabanlı Bir Araştırma",Yükseköğretim ve Bilim,vol.8,no:1,pp:82 - 94, 2018
  3. Arslan Buyruk Arzu,Bekiroğlu Feral,"Comparison of Pre-Service Physics Teachers’ Conceptual Understanding of Dynamics in Model-Based Scientific İnquiry and Scientific İnquiry Environments",Journal of Education in Science, Environment and Health,vol.4,no:1,pp:93 - 109, 2018
  4. Çavuşoğlu Ceyda,Arslan Buyruk Arzu,Erdoğan Polat,Yücel Toy Banu,"İngilizce Konuşma Becerisinin Öğretimine İlişkin İhtiyaçların Değerlendirilmesi",Turkish Studies,vol.11,no:14,pp:915 - 934, 2016
  5. Bekiroğlu Feral,Arslan Buyruk Arzu,"Examination of the Effects of Model Based Inquiry on Students Outcomes Scientific Process Skills and Conceptual Knowledge",Procedia - Social and Behavioral Sciences,no:141,pp:1187 - 1191, 2014
  6. Arslan Buyruk Arzu,"Transition Between Open and Guided Inquiry Instruction",Procedia - Social and Behavioral Sciences,no:141,pp:407 - 412, 2014
  7. Arslan Buyruk Arzu, Bekiroğlu Feral, Süzük Erol,"Fizik Laboratuvar Derslerinin Araştırma Sorgulama Açısındanincelenmesi ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Belirlenmesi",Türk Fen Eğitimi Dergisi,vol.11,no:2,pp:3 - 37, 2014
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk