Öğrenim Bilgileri

  1. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (DR), Doktora, 2015 - 2023
  2. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (DR), Doktora, 2013 - 2022
  3. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2006 - 2011
  4. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2011 - 2013
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk