Bildiri

  1. Veyis Fatih, Kayar Muslu Ayşegül (08.06.2023 - 11.06.2023), "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Dil ve Edebiyat Öğretiminde Yapay Zekâ Kullanımına Yönelik Görüşleri", presented at the 10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2023
  2. Veyis Fatih, Kayar Muslu Ayşegül (30.03.2023 - 31.03.2023), "Yedi İklim Türkçe Z-Kitapta Yer Alan Teknoloji Destekli İçeriklerde Kültür Aktarımı", presented at the 1. International Scientific Conference Current Issues in Foreign Language Education 2023, 2023
  3. Veyis Fatih, Kayar Muslu Ayşegül (20.09.2023 - 23.09.2023), "Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitimde Kullanımı Üzerine Türkiye'de Yapılan Araştırmaların İncelenmesi", presented at the INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2023, 2023
  4. Veyis Fatih, Kayar Muslu Ayşegül (24.11.2022 - 27.11.2022), "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojisi Bilgi Düzeyleri ve Derslerinde Kullandıkları Öğretim Teknolojilerinin Karşılaştırılması", presented at the 4. ULUSLARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2022
  5. Veyis Fatih, Kayar Muslu Ayşegül (20.10.2022 - 22.10.2022), "Metin Temelli Dil Bilgisi Öğretimi Bağlamında Halit Fahri Ozansoy'un "edebiyatçılar Geçiyor" Eseri Üzerine Örnek Bir İnceleme", presented at the 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2022
  6. Veyis Fatih, Kayar Muslu Ayşegül (20.05.2021 - 21.05.2021), "Yapılandırmacı Yaklaşımla Hazırlanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Türk Dünyası Edebiyatlarının Yeri", presented at the 3. Uluslarası Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu, 2021
  7. Veyis Fatih,Kayar Muslu Ayşegül (18.04.2018 - 22.04.2018), "1992-2017 Yılları Arasında Uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Divan Edebiyatının Yeri", presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018
  8. Veyis Fatih,Kayar Muslu Ayşegül (21.06.2019 - 23.06.2019), "2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında Temel Dil Becerilerinin Öğretimi", presented at the II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 2019
  9. Veyis Fatih,Kayar Muslu Ayşegül (25.04.2019 - 28.04.2019), "2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı", presented at the XII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2019
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk