Makale

  1. Kayar Muslu Ayşegül,"Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Gülen Ada Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi",İnsan Hakları Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi (İEKD),vol.1,no:2,pp:122 - 130, 2023
  2. Veyis Fatih, Yalçın Büşra, Kayar Muslu Ayşegül,"Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde Geliştirilen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Dünya Edebiyatının Öğretimi",RumeliDE Journal of Language and Literature Studies,no:34,pp:355 - 377, 2023
  3. Kayar Muslu Ayşegül,"Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Küçük Paşa Romanında Mekân",İnsan Hakları Eğitim ve Kültür Araştırmaları Dergisi (İEKD),vol.1,no:1,pp:12 - 28, 2023
  4. Veyis Fatih, Büker Mehmet Vehbi, Kayar Muslu Ayşegül,"Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine Yönelik Alan Bilgisi Yeterlik Ölçeği (Tdö-Ayö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Turkish Studies-Educational Sciences,vol.16,no:3,pp:1727 - 1742, 2021
  5. Veyis Fatih,Kayar Muslu Ayşegül,"1992-2018 Yılları Arasında Uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Divan Edebiyatının Yeri",Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.23,no:2,pp:553 - 576, 2019
  6. Kayar Muslu Ayşegül,Veyis Fatih,"An Analysis of Grammar Teaching in Secondary School in Terms of Success, Attitude and Teachers’views",Asian Journal of Education and Training,vol.6,no:2,pp:149 - 160, 2020
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk