Başvuru ve Kayıt

Başvuru

Başvuru online olarak yapılacak olup başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • Lise Diplomasının Aslı
  • Lise Diplomasının Noter Onaylı Türkçe Tercümesi
  • Lise Denklik Belgesinin Aslı (Adayın Lise Eğitiminin Türkiye'deki lise eğitimine denk olduğunu gösterir Milli Eğitim Müdürlüklerince veya yurtdışı Eğitim Müşavirliklerince verilmiş denklik belgesi)
  • Sınav Sonuç Belgesi
  • Sınav Sonuç Belgesinin Türkçe Tercümesi
  • Pasaportun Noter Onaylı Türkçe Tercümesi
  • İkamet ile İlgili Beyanı (Öğrenci, kayıt işlemini bitirdikten sonra, öğrenci belgesi ile İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat edip daha sonra alacağı ikametgâh belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edecektir.)
  • Var ise Türkçe Yeterlilik Sertifikası
  • 2 adet 4,5x6 cm Boyutunda Fotoğraf