Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Öğrenci Yükümlülükleri

Uluslararası Öğrenci Yükümlülükleri

Üniversiteye başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan kendi imkânlarıyla öğrenim görecek uluslararası öğrenciler;

  • Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime teslim etmekle,
  • Bayburt Valiliği İl Göç İdaresine ikamet tezkeresi müracaatında bulunmak ve almakla (Öğrenim Vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren bir ay içerisinde)
  • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla, şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri on beş gün içinde ilgili birimlere bildirmekle,
  • İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek İl Göç İdarelerinden yenisini almakla,
  • İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat ederek on beş gün içinde yenisini almakla,
  • İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri kırk sekiz saat içinde üniversiteye, ayrıldıkları ve adreslerini naklettikleri yerlerin İl Göç İdarelerine bildirmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi: 
Yukarı