Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Öğrenci Yükümlülükleri

Uluslararası Öğrenci Yükümlülükleri

Üniversiteye başvuran ve/veya kayıt hakkı kazanan kendi imkânlarıyla öğrenim görecek uluslararası öğrenciler;

  • Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime teslim etmekle,
  • Bayburt Valiliği İl Göç İdaresine ikamet tezkeresi müracaatında bulunmak ve almakla (Öğrenim Vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren bir ay içerisinde)
  • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla, şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri on beş gün içinde ilgili birimlere bildirmekle,
  • İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek İl Göç İdarelerinden yenisini almakla,
  • İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat ederek on beş gün içinde yenisini almakla,
  • İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişiklikleri kırk sekiz saat içinde üniversiteye, ayrıldıkları ve adreslerini naklettikleri yerlerin İl Göç İdarelerine bildirmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı