Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Personel Listesi
Akademik Personeller
Öğretim Görevlisi Merve İSMAİL merveismail
Öğretim Görevlisi Şennur ÖZDEMİR KÜÇÜK sennurozdemir, (1331)
İdari Personeller
Bilgisayar İşletmeni Serhat KALEKAHYASI skalekahyasi, (1331)
Yukarı