Ders

Yüksek Lisans

 1. Organik Kirleticiler (Pah, Pcb ve Pestisit), 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 2. Hava Kirliliği ve Kontrolü, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 3. Atmosfer Kimyası, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 4. Çevresel Faktörlerin Organik Tarıma Etkileri, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 5. İklim Değişikliği ve Olası Etkileri, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 6. Çevresel Faktörlerin Organik Tarıma Etkileri, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 7. Hava Kirliliği ve Çevre Etkisi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 8. Yeni ve Yenilenebilir Enerji, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 9. İklim Değişikliği ve Olası Etkileri, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3

Lisans

 1. Kentleşme ve Çevre Sorunları, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:2
 2. Ekoloji, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 3. Bilişim ve Teknoloji, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
 4. Ekoloji, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 5. Çevre ve Toplum, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 6. Ekoloji, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 7. Bilgisayar Bilişim Teknolojileri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 8. Bilgisayar Bilişim Teknolojileri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:6
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk