Üni. Dışı Deneyim

 1. "Tübitak", 2024, 2024, 27/02/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a 2023 Yılı 2. Dönem Çevre Mühendisliği_16 İsimli Panelde Dış Danışman Olarak - 2635087? Nolu Değerlendirme Formu-1919b012105811? Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 2. "Tübitak", 2024, 2024, 27/02/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a 2023 Yılı 2. Dönem Çevre Mühendisliği_16 İsimli Panelde Dış Danışman Olarak - 2635086? Nolu Değerlendirme Formu-1919b012105810? Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 3. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635087 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012105809 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 4. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635091 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012110059 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 5. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635097 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012112865 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 6. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635100 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012111681 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 7. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635090 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012111390 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 8. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635089 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012111231 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 9. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635088 Nolu Değerlendirme Formu-1919b0121105482 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 10. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635094 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012110196 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 11. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635099 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012111131 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 12. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635096 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012106096 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 13. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635095 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012111865 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 14. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635086 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012108007 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 15. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635093 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012112239 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 16. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635098 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012106100 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 17. "Tübitak", 2022, 2022, 17/03/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Bideb-(Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) 2209_a_2021_2.Dönem Panelleri_çevre Mühendisliği 3 İsimli Panele Dış Danışman- 2635092 Nolu Değerlendirme Formu-1919b012109041 Başvuru Nolu Proje., Dış Danışmanlık
 18. "Tübitak", 2022, 2022, 14/01/2022 Tarihinde Yapılmış Olan Ardeb-(Araştırma Destek Programları Başkanlığı ) Dış Danışman- 122y008 Nolu Proje, Dış Danışmanlık
 19. "Tübitak", 2022, 2022, 122y008 Nolu Projede Dış Danışman Olarak Görev Alınmıştır., Dış Danışmanlık
 20. "Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Bap)", 2014, 2015, Kentsel Atmosferde Aktif ve Pasif Örnekleyiciler Kullanarak Pcb (Poliklorlü Bifeniller) Konsantrasyonlarının Yatay ve Dikey Dağılımlarının Belirlenmesi” Araştırmacı, (Bap-2014/85), Araştırmacı
 21. "Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Bap)", 2012, 2013, “pasif Örnekleyici Kullanarak Poli Klorlu Bifenillerin (Pcb) Dikey Dağılımının Araştırılması” Araştırmacı, (Bap-2012/436), Araştırmacı
 22. "Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Bap)", 2011, 2012, “erzurum Kent Atmosferinde Kalıcı Organik Kirleticilerin (Kok) Belirlenmesi” Araştırmacı, (Bap-2011/405), Araştırmacı
 23. "Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Bap)", 2009, 2010, Kar Yüzeyli Örnekleyici Kullanarak Trafik Kaynaklı Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (Pah) Bileşenlerin Belirlenmesi” Araştırmacı.(Bap 2009/262), Araştırmacı
 24. "Tübitak", 2021, 2021, 121y141 Nolu 1001 Tübitak Projesinde Dış Katılımcı Olarak "istanbul Metrosunda İnce Partikül Maddenin Kaynak Analizi ve Metro Değişkenleri ile İlişkisinin İncelenmesi" Başlıklı Projenin Değerlendirilmesi, Dış Danışmanlık
 25. "Tübitak", 2021, 2021, Tübitak 1001 Projesinde 112y133 Nolu Projenin Panalist Görevini Yapmak, Panalist
 26. "Tübitak", 2021, 2021, Tübitak 1001 Projesinde 112y141 Nolu Projenin Panalist Görevini Yapmak, Panalist
 27. "Tübitak", 2021, 2021, Tübitak 1001 Projesinde 112y147 Nolu Projenin Panalist Görevini Yapmak, Panalist
 28. "Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü", 2019, 2021, Atatürk Üniversitesi Mühehendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Yüksek Lisans Tez Jürüsi
 29. "Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü", 2019, 2021, Atatürk Üniversitesi Mühehendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Yüksek Lisans Tez Jürüsi
 30. "Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü", 2021, 2021, B Ayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Paloluoğlu’nun, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Sedat Altun’un 24 Mayıs 2021 Tarihinde Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılacak Olan Tez Savunma Sınavında Jüri Üyesi Olarak Bulunmak Üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine Göre Anılan Tarihte Gündeliksiz Olarak Görevlendirilmeleri Rektörlüğümüzce Uygun Görülmüştür., Yüksek Lisans Tez Jürüsi
 31. "Erzurum Aziziye Belediyesi", 2015, 2019, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçe, Kırsal Kalkınma, Zabıta, İşkur ve Satınalma Müdürlüklerinden Sorumlu ve Yetkili Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı
 32. "Tübitak 1001 Araştırma Projeleri", 2006, 2010, Laboratuvar Kurulumu, Makina Teçhizat Montesi ve Kullanımı, Gc-Ms Cihazın Kullanım Teknikeri, Bursiyer
 33. "Tübitak 1001 Araştırma Projeleri", 2006, 2010, , Bursiyer
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk