Makale

 1. Paloluoğlu Cihan,"Önemli Kış Turizm Merkezi Olan Erzurumunda Pasif Kar Örnekleyicisi ile Farklı Yüzey ve Derinliklerdeki Poliklorlu Bifenillerin (Pcb'lerin) Konsantrasyon ve Bulk Çökelme Akılarının Belirlenmesi",European Journal of Science and Technology,vol.0,no:34,pp:628 - 638, 2022
 2. Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi,"Determination of the Gas/Particle Phase Concentrations of Pcbs in Urban and Rural Atmosphere in Erzurum, Turkey",Environmental Monitoring and Assessment,Q3,vol.194,no:10,pp:1 - 20, 2022
 3. Paloluoğlu Cihan,Bayraktar Hanefi,"Atmosferik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (Pah’lar) Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz",Araştırma Makalesi Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri,vol.2,no:2,pp:266 - 285, 2019
 4. Paloluoğlu Cihan,Bayraktar Hanefi,"Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (Pcb’ler) Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz",Araştırma Makalesi Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri,vol.2,no:2,pp:205 - 224, 2019
 5. Yılmaz Alper Erdem, Boncukcuoğlu Recep, Kocakerim Mehmet Muhtar, Yılmaz Murat Tolga, Paloluoğlu Cihan,"Boron Removal From Geothermal Waters by Electrocoagulation",JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS,Q1,vol.153,no:1,pp:146 - 151, 2008
 6. Paloluoğlu Cihan,Bayraktar Hanefi,"Use of Surrogated Snow Surface Sampler to Determine Dry Deposition of Pahs",JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN,Q3,vol.37,no:3,pp:458 - 467, 2015
 7. Paloluoğlu Cihan,Bayraktar Hanefi,Turalıoğlu Fatma Sezer,Bayraktar Mustafa,"Investıgatıon of Dry Deposıtıon Flux of Polycyclıc Aromatıc Hydrocarbons From Traffıc Sources Usıng a Surrogate Snow Surface Sampler",FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,Q3,vol.24,no:5,pp:1725 - 1734, 2015
 8. Paloluoğlu Cihan,Bayraktar Hanefi,Aktan Mehmet,Turalıoğlu Fatma Sezer,Gaga Eftade Emine,"Atmospheric Concentrations of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Pahs) in an Urban Traffic Site in Erzurum, Turkey",STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT,Q3,vol.30,no:4,pp:1223 - 1234, 2016
 9. Bayraktar Hanefi,Paloluoğlu Cihan,Turalıoğlu Fatma Sezer,Gaga Eftade Emine,"A Multipoint (49 Points) Study of Dry Deposition of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Pahs) in Erzurum, Turkey by Using Surrogated Snow Surface Samplers",ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH,Q2,vol.23,no:12,pp:12400 - 12413, 2016
 10. Paloluoğlu Cihan,Bayraktar Hanefi,Turalıoğlu Fatma Sezer,Gaga Eftade Emine,"Erzurum Kent Merkezinde Kar Yüzeyli Örnekleyici ile Benzo a Pyrene Nin Atmosferik Kuru Çökelme Akısının Belirlenmesi",Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi,no:2,pp:55 - 64, 2013
 11. Paloluoğlu Cihan,Bayraktar Hanefi,Turalıoğlu Fatma Sezer,Berberler Ercan,"Wet Deposition of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Pahs Acenaphtylene Fluorene ve Phenanthrene S in Erzurum City Atmosphere",Journal of Selçuk University Natural and Applied Science,no:1,pp:50 - 60, 2013
 12. Paloluoğlu Cihan, Bayraktar Hanefi,"Erzurum Kent Merkezinde Aktif Örnekleyici ile Benzo a Pyrene Nin Atmosferik Konsantrasyonlarının Belirlenmesi",Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.,vol.3,no:2,pp:25 - 32, 2013
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk