Mobile Logo Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Eğitimlerimiz
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellemesi

İçerik güncelleme aşamasındadır.

B.2. Programalrın Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

İçerik güncelleme aşamasındadır.

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

İçerik güncelleme aşamasındadır.

B.4. Öğretim Tablosu

İçerik güncelleme aşamasındadır.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı